Anodin käyttöikä

Anodin takuu 1 vuosi, mikäli järjestelmässä ei käytetä kemikaaleja. Jos järjestelmässä on kemikaaleja, suositellaan vaihtoa pelkkään veteen. Tavanomainen anodin vaihtoväli on 2-5 vuotta. Mitä nopeammin anodi kuluu, niin sitä paremmassa turvassa järjestelmä on haitalliselta korroosiolta.

Paine / Lämpötila

Elysator toimii yleisimmissä paineissa ja lämpötiloissa. Laitteen normaali mitoitus on 90 °C ja 6 bar. Korkeammille lämpötiloille ja paineille toimitetaan tilauksesta.

Kemikaaleista

Elysator on tarkoitettu korvaamaan kemikaalit. Mikäli järjestelmässä kuitenkin käytetään kemikaaleja, kuluu anodi nopeammin.

Glykoli ja jäänestoaineet

Elysator ei neutraloi glykolia, mutta poistaa siihen lisätyt inhibiittorit ajan mittaan ja puhdistaa glykolin.

Käyttö- / juomavesi

Elysator laitteita ei voi suositella käyttövesikiertoihin, koska laitteiden toiminta perustuu osittain magnesium anodin liukenemiseen veteen ja vesimääristä riippuen anodeita saattaisi kulua jopa useita vuodessa.

Höyryjärjestelmät

Elysator soveltuu käytettäväksi höyryjärjestelmissä. Laitemääritystä varten tarvitaan kokonaisvesimäärä, syöttöveden määrä sekä päivittäinen käyttöaika.

Jäähdytysvesi

Koska kylmä vesi reagoi hitaammin, suositellaan mitoittamaan laite reilummin kuin lämmitysjärjestelmissä. Käytettävä Industrial – mallisia Elysatoreita.

Korvaako Elysator perinteisen mikrokuplaerottimen?

Kyllä korvaa. Erilliset ilmakuplaerottimet suojaavat järjestelmää hyvin puutteellisesti, koska ne poistavat vain ilmaa, eivätkä liuennutta happea jonka vuoksi ruostuminen pääsee jatkumaan. Ilman lisäksi Elysator vaikuttaa myös veteen liuenneeseen happeen. Elysator suojaa täydellisesti ruostumiselta ja sakkaantumiselta ja puhdistaa jo sakkautuneen järjestelmän.

Mihin Elysator tulisi asentaa?

Järjestelmän alimpaan kohtaan (mihin liete ja muut epäpuhtaudet kasaantuvat) ja paikkaan minkä kautta kaikki vesi kiertää (tyypillisesti järjestelmän pääkiertovesipumpun luokse).

Huolto

Ajoittainen sakan poisto laskemalla sakka pohjaventtiilistä pois. Tämä nopea ja vaivaton toimenpide tehdään sakkautuneissa järjestelmissä aluksi useammin ja myöhemmin järjestelmän puhdistuessa kerran vuodessa. Anodin puhdistus tehdään kerran vuodessa. Elysator Suomi tarjoaa edullista vuosihuoltosopimusta.

Ympäristövaikutukset

Elysatorin avulla järjestelmät pidetään puhtaina ja hyvässä toimintakunnossa ilman kemiallisia lisäaineita. Järjestelmien käyttöikä pitenee. Elysator on Sveitsissä sertifioitu myös juomavesikäyttöön. Elysatorin avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja saavuttaa merkittäviä säästöjä myös energiakustannuksissa. Elysatorin käyttöikä on kymmeniä vuosia. Elysatorissa ei käytetä ympäristölle haitallisia materiaaleja.

Sähköliitännät

Mitään sähköisiä liitäntöjä ei tarvita.

Mittaustulokset

Miksi Elysatorin asentamisen jälkeen raudan määrä vedessä on kasvanut oleellisesti? Eikö Elysatorin pitänyt nimenomaan poistaa rautaa ja muita metalleja lämmitys-/jäähdytysvedestä? pH:n nousu toimii lähes kuin saippua joka pesee ja puhdistaa veteen liuenneet rautahiput saaden ne jälleen näkymään mittaustuloksissa. Yleensä tilanne on tasoittunut seuraavaan huoltokertaan mennessä, eikä rautaa enää ole vedestä mitattavissa.