logo_elysator

 

 

 

Erottaa hapenElysator_blue (1)

Vesi ilman happea pienentää järjestelmien syöpymisriskiä. Ilman syöpymistä järjestelmän käyttöikä pitenee ja huoltotarve vähenee.

Erottaa Lietteen

Lietteestä vapaa vesi optimoi vesijärjestelmän lämmönjohtokyvyn. Vedenkäsittelymme poistaa kerrostumien muodostumisen sekä putkien, venttiilien ja pumppujen tukkeutumisen riskin. Samalla vähennetään huollon tarvetta ja pidennetään järstelmän käyttöikää.

Nostaa pH-arvoa

Hapan vesi syövyttää vesijärjestelmää. Suljetussa järjestelmässä veden optimaalinen pH-arvo on 9,5. Tällöin vesi suojaa itse kiertoa ja sen pidentää järjestelmän käyttöikää. Vedenkäsittelymme optimoi automaattisesti veden pH arvon optimaaliselle tasolle. ( VDI 2035 mukaan)Elysator_green (1)

Pienentää veden sähkönjohtavuutta

Teknisesti puhtaalla vedellä on alhainen sähkönjohtavuus. Tämä minimoi vesijärjestelmän galvaanisen syöpymisen. Vedenkäsittelylämme sähkönjohtavuus pienenee vieressä olevan taulukon mukaisesti. Madaltunut johtavuus takaa pidemmElysator_yellow (2)än käyttöiän järjestelmällesi.

Erottaa mineraaleja kuten suoloja, kalkkia ja metalleja.

Tekninen vesi, jossa ei ole näitä mineraaleja, pienentää järjestelmän syöpymisen ja kerrostumien muodustumisen riskiä.

Ei bakteerien muodustusta

Kun vesi käsitellään Elysaattorilla, bakteerikasvulle ei jää enää edellytyksiä. Käsittelyllä on minimoitu bakteerien elinehdot, happi ja ravinto ( mineraalit ). Tämä estää kerrostumien ja lietteen muodostumisen.

Ekologista vedenkäsittelyä

Vedenkäsittelymme on täysin kemikaaliton eikä se vaadi edes sähköä toimiakseen.

Puhdasta teknistä vettä vihreällä teknologialla!

elysator_industrial_product_picture

Korroosionesto suuremmille lämpö- ja jäähdytysjärjestelmille

 

Kuva1 elysator 10-25

Korroosiosuoja pienille ja keskikokoisille lämpö- ja jäähdytysjärjestelmille

 

Elysatorin historia