elysator trio

ELYSATOR -vedenkäsittelylaitteita käytetään teknisten vesijärjestelmien puhdistukseen. Niitä ovat ennen kaikkea lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot.

Viralliset voimassaolevat standardit mm. (VDI 2035) korostavat täyttö- ja täydennysveden laadun merkitystä lämmityksissä. Modernit järjestelmät ovat entistä taloudellisempia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ja ne myös reagoivat herkemmin lämmitysveteen. Puhdas ja korkealaatuinen tekninen vesi on nykypäivän kiertovesijärjestelmissä välttämättömyys luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Ruosteen aiheuttamat vauriot lämpö- ja jäähdytysjärjestelmissä ovat yleinen ongelma. Ruostehiukkaset johtavat lietteen ja sakan muodostumiseen, toiminnan häiriöihin ja materiaalivahinkoihin.

Syynä tähän on huono veden laatu. Putkistot, venttiilit, liittimet, pumput, säätövenentiilit, ilmakellot, jakotukit ja paisunta-astiat ovat kohtia, joiden kautta järjestelmään pääsee sekä happea, että ilmaa. Täyttöveden ja epätiivien paikkojen kautta mineraalit, suolat ja aggressiiviset kaasut pääsevät järjestelmään. Tämä johtaa alenevaan PH-arvoon ja kohoavaan sähkönjohtokykyyn.

 

house_numbers

  1.  Kohonneet energiakustannukset ja epätasainen lämmönjako
  2. Virtausäänet ja melu lämmitysjärjestelmässä ovat seurausta korroosion muodostamista kaasuista.
  3. Sakkaa lattialämmityskierrossa.
  4. Syöpymiä lämpöpattereissa.
  5. Korroosio lämmitysjärjestelmässä heikentynyt lämmönjohto.
  6. Tukoksia pumpuissa, venttiileissä sekä termostaateissa. Seuraus korroosiosta sekä sakasta.

ELYSATOR  on ainutlaatuinen korroosionestolaite, joka absordoi ja erottelee aggressiivisia kaasuja sekä aineita lämmitysvedestä suodattaen jäämiä. Näin suojataan lämpöjärjestelmän arvokkaita metallisia komponentteja ruosteelta ja lietteeltä sekä estetään toimintahäiriöt.Järjestelmän hyvödyt on mitattavissa yksinkertaisella vesianalyysillä jonka tarjoamme aina laitteilemme, lähtönäyte +1 vuosinäyte. FINAS– akkreditointipalvelun akkreditoimassa laboratoriossa.

ELYSATOR toimii täysin ilman kemikaaleja laite on tunnettujen ammattijärjestöjen, instituuttien, valmistajien suosittelema lisäksi tuoteemme on sertifioitu  Det Norke Veritaksen toimesta. Asennus ja ylläpito on sekä vaivatonta että edullista.Elysator asennetaan järjestelmään sivuvirtausperiaatteella ja pieni osa (1-3 %) kokonaisvirtauksesta ohjataan Elysatorin kautta. Elysator ei tarvitse sähkövirtaa tai erillistä pumppua. Elysator asennetaan mahdollisimman lähelle järjestelmän pumppua ja mieluiten järjestelmän alimpaan kohtaan. Näin sakka saadaan kerättyä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Referenssejä asennuksista

Yleisimmät kysymykset

ELYSATOR-LAITTEET MAAILMALLA

Kaikkiaan Elysator -laitteita on myyty maailmanlaajuisesti satojatuhansia yksiköitä aina vuodesta 1971 alkaen. Laitteita on jatkuvasti kehitetty ja parannettu saatujen kokemusten pohjalta. Suomessakin on tehty jo useita satoja asennuksia ja saamme jatkuvasti lisää uusia tyytyväisiä asiakkaita. Liity joukkoon!