TEHOKAS PESUAINE SULJETUILLE KIERTOVESIJÄRJESTELMILLE
Sanol H-15
Lietteen kerääntyminen lämpöjärjestelmiin aiheuttaa huomattavia häiriöitä. ELYSATOR-järjestelmäpuhdistusaine SANOL H-15 mahdollistaa ammattilaisille perusteellisen ja aikaa säästävän järjestelmän puhdistuksen. Lyömätön apu alan uusimman tekniikan ansiosta.
SANOL H-15 poistaa rautaoksidilietteet, kevyet rautaoksidikerrostumat ja niihin sidotut kemiallisten lisäaineiden jäännökset. SANOL H-15 ei ole syövyttävä eikä myrkyllinen se muodostaa stabiilin, liukenevan kompleksin metallioksidien kanssa (dispersio), joka voidaan poistaa yksinkertaisesti huuhtelemalla.

TOIMINTA
SANOL H-15 lievä puhdistusaine rautaoksidilietteiden poistoon ja kemiallisten inhibiittorijäännöksien sitomiseen vettä kuljettavissa järjestelmissä. SANOL H-15 ei vaikuta tavallisesti käytettyihin materiaaleihin; se ei myöskään reagoi kemiallisesti ympäristön kanssa. Puhdistusaineen käyttö on vaaratonta.

KÄYTTÖKOHTEET
SANOL H-15 sopii käytettäväksi kaikissa suljetuissa, vettä kuljettavissa piirijärjestelmissä, kuten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä sekä teknisissä laitteistoissa.

 

ESITTELYVIDEO